За нас

Курсеви

Книги

Обука на наставници

 EN

 


 

 

СЕМИНАРИ

Семинарите се места каде што јогата најинтензивно се чувствува и се учи. Неколкупати годишно Јога-сојузот организира еднодневни семинари под водство на учителот или на професорите, а на почетокот на летото организира тридневен меѓународен семинар.

 

МЕЃУНАРОДНИ СЕМИНАРИ
За практикантите и за наставниците по јога традиционално се одржуваат еднаш годишно под водство на учителот Павлос К. Хасанагас.


Во планинарскиот дом "Копанки" на Пелистер, 1979 година започна традицијата на овие семинари, за да 2007 година се одбележи јубилејниот 30-ти.
повеќе >>>

 

 

Во нивната тридневна програма се застапени хата-јога часови, медитации, предавања, сатсанзи, слајд-проекции, прошетки по природните и културни обележја во околината, некогаш и прилози на стручни соработници од јогата, медицината, акупунктурата, психологијата и друго.

 

 

Семинарите ја афирмираа школата во меѓународни рамки. Во убавиот амбиент крај реката Радика во Леуново, во тивката природа на Матка, на падините на Пелистер и Крушево или крај разбрануваната охридска ривиера, неколку дена интензивно се живее јога.

 

 

Стручните предавања на учителот, како: "Местото и улогата на јогата во секојдневниот живот" од 1982 година, што следните години продолжија со: "Јогата како начин на живот и состојба на духот", "Филозофија на јогата и западниот начин на живеење", "Курукшетра 2001", "Јогиска психологија", "Пречките на спиритуалниот пат", "Духовната практика во современиот свет", "Неповредување, толеранција, љубов", "Спиритуалноста на Истокот и Западот", "Учител, ученик и учеништво во духовната практика", па се до содржините што ја допираат практиката: "Јогасанас", "Пранајама", "Медитацијата и умствените потенцијали на човекот", ја отворија темата за јогата како практична филозофија за облагородување и хармонизирање на секојдневието.

 

 

 


МЕЃУНАРОДНИ ИНСТРУКТОРСКИ СЕМИНАРИ
Како дел од Меѓународните семинари беа вклучени од 1982 година за да се одговори на потребите на наставниците. Обработувани се теми од методологијата на предавање на јогата и различните групи техники, за "Значењето на карма јога", за "Улогата на наставникот во процесот на учењето", Филозофските концепти во наставата и др. Дел на овие семинари се и јавните одбрани на семинарски трудови за наставни звања.

На Меѓународните семинари вообичаено присуствуваат и гости, пријатели, од јога-центрите вон Македонија. Првпат на овие семинари 1982/83 година се собраа јога инструктори од тогашна Југославија (Пула, Загреб, Белград, Суботица, Нови Сад, Вршац и др.) кога беше покрената иницијативата на учителот да се формира Јога-сојуз на Југославија.

 


РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАРИ
Вообичаено се еднодневни и организирани од Друштвата и од Сојузот. Водени од учителот Павлос со теми што проникнуваат во суштината на јога-учењето: "Ваирагја - уметноста на неврзувањето" (1997); "Карма и реинкарнација" (1998); "Јама - етиката на јогата" (1999); "Јогиска релаксација" (2000); "Практиката на медитацијата" (2001) и др.
повеќе >>>

 

© 2002, Јога-сојуз на Македонија | yogafm@t-home.mk | www.yoga.org.mk |