За нас

Курсеви

Книги

Обука на наставници

 EN

 


 


ЕДУКАТИВНИ КУРСЕВИ ПО ИНТЕГРАЛНА ЈОГА

- почетни, средни и напредни -

Јогата е духовна дисциплина што го опфаќа човекот во целост, односно сите негови компоненти: соматската, менталната, биоенергетската, психичката и, се разбира, духовната компонента.

Интегралната јога претставува склоп на повеќе форми на јога, во кој на органски начин се спојуваат техники и методи од различни јогиски патишта, со цел потполно да се активираат и да се интегрираат сите компоненти на структурата на човекот.

  

 

НА КУРСЕВИТЕ СЕ ИЗУЧУВААТ:

 


Телесни положби (асани)

за здраво и витко тело, ги ублажуваат и отстрануваат психосоматските тегоби.

 
Техники на дишење (пранајама)
за енергетска контрола,

поквалитетно дишење и

надминување на проблеми од астма

и други градни заболувања.

 


Техники на прочистување (крија)

за телесна и ментална хигиена.

 

повеќе >>>


 

Техники за релаксација
за ослободување од телесниот

и менталниот замор и напнатост.

Помош при кардиоваскуларни заболувања, надминување на несоница, главоболки и други психосоматски заболувања.


 


Tехники за контрола

на енегијата анди и мудри)
Имаат терапевско влијание за повеќе здравствени и психолошки проблеми.
 

 

 
Техники на концентрација

се зголемува концентрацијата,

се постигнува поголем успех

во работата и подобра организираност.


Медитација
Се спознава природата на умот. Се учи уметноста

на позитивно размислување, се развива креативноста

и интелектуалните потенцијали.

 


Теорија од филозофијата и од практиката на јогата

(раџа-јога, џнана-јога, бакти-јога, карма-јога, хата-јога, кундалини-јога)

 


 

© 2002, Јога-сојуз на Македонија | yogafm@t-home.mk | www.yoga.org.mk |